Miljö & kvalitet

Miljö & Kvalitet

 

 

Sedan 2013-10-03 har AB BR Montageservice varit certifierade enligt

EN 1090 och ISO 3834. Detta innebär att vi nu har rätt att CE-märka

våra produkter och komponenter vilket sen sommaren 2014 blev ett krav

då alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla specifika krav

för CE märkning.

 

 

Våra svetsare har avlagt godkända svetsprov enl ss-en 287

 

Arbetsledning med kompetens enligt stål tr/n

 

B R Montageservice AB - 035-220650 - info@brmontageservice.se