Stålbyggnader

STÅLBYGGNADER

Vi har byggt stålbyggnader sedan 1986 och har ett brett kunnande vad gäller stålstommar med tillhörande vägg och

tak beläggningar samt kranbanor, entresoler, trappor och räcken samt ingjutningsgods målat eller varmförzinkat utförande.

B R Montageservice AB - 035-220650 - info@brmontageservice.se