KVALITET & MILJÖ

SEDAN 2013 HAR BR MONTAGESERVICE VARIT CERTIFIERADE ENLIGT SS-EN 1090-1 OCH SS-EN 1090-2 OCH ISO 3834-3.

DETTA INNEBÄR ATT VI HAR RÄTT ATT CE-MÄRKA VÅRA PRODUKTER OCH KOMPONENTER. 

VÅRA SVETSARE HAR AVLAGT SVETSPROV ENLIGT SS-EN ISO 9606.

ARBETSLEDNING MED KOMPETENS ENLIGT STÅL TR/N.