STÅLBYGGNADER

VI HAR BYGGT STÅLBYGGNADER SEDAN 1986 OCH HAR ETT BRETT KUNNANDE VAD GÄLLER STÅLSTOMMAR MED TILLHÖRANDE VÄGG- OCH TAKBELÄGGNINGAR, KRANBANOR, ENTRESOLER, TRAPPOR, RÄCKEN SAMT INGJUTNINGSGODS I MÅLAT ELLER VARMFÖRZINKAT UTFÖRANDE.